Veelgestelde vragen voor ouders

Wat is het voordeel van een gastouder ten opzichte van een kinderdagverblijf?

Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van kinderopvang in huiselijke kring. Er worden maximaal zes kinderen opgevangen waarvan maximaal twee kinderen onder 1 jaar. De gastouder heeft daarom meer aandacht voor jouw kind. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen zich meer op hun gemak voelen in een kleinschalige omgeving. Zij voelen zich meer ontspannen en veiliger.

Gastouderopvang is een flexibele vorm van kinderopvang. Je kunt met de gastouder de opvanguren afstemmen en er zijn bijvoorbeeld ook gastouders die een 24-uurs opvang hebben of afspraken willen maken met ouders die onregelmatige werktijden hebben. Gastouderopvang is een goedkopere vorm van opvang dan bijvoorbeeld een kinderdagverblijf. Het uurtarief van de gastouder ligt lager en je neemt de daadwerkelijke uren af die je nodig hebt. Gastouders zijn professionals. Zij beschikken over de juiste diploma’s, een certificaat Kinder EHBO en een verklaring omtrent gedrag. Ook is de gastouder geregistreerd in het Personenregister. Dit geldt ook voor de huisgenoten van 18 jaar en ouder én andere personen die regelmatig op de opvang aanwezig zijn. Het Personenregister screent deze personen dagelijks op strafbare feiten.

Ik heb al een oppas maar wil in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Wat moet ik doen?

Je kunt jouw oppas bij ons laten registreren als gastouder indien zij over de juiste diploma’s beschikt. Wij nemen contact met de oppas op en gaan inventariseren aan welke voorwaarden je oppas nog moet voldoen om als gastouder te worden geregistreerd. Als zij aan alle voorwaarden voldoet gaan wij haar registreren in het Landelijk Register Kinderopvang. Omdat de GGD de opvanglocatie ook zal bezoeken, bereiden wij jouw gastouder goed voor op deze inspectie zodat zij beslagen ten ijs komt en weet wat er van haar wordt verwacht. Onze consulent zal met jou en de gastouder een afspraak maken om ervoor te zorgen dat alles duidelijk is en er zullen praktische zaken, zoals de urenregistratie en de gehele werkwijze uitgelegd worden. Vanaf het moment dat jouw oppas geregistreerd is als gastouder kun je gebruik maken van kinderopvangtoeslag.

Wat kunnen jullie garanderen over de kwaliteit van de gastouder waar wij gebruik van willen gaan maken?

Wij hanteren strenge criteria voor gastouders omdat wij een bepaald kwaliteitsniveau verwachten. Voldoet een gastouder niet aan onze eisen? Dan gaan wij geen samenwerking aan. Gastouderland bezoekt minimaal twee maal per jaar de opvanglocatie en evalueert de opvang met de ouder. Wij bieden de gastouder het voorschoolse educatie programma Aap! aan zodat zij gericht en spelenderwijs kan werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast wordt de opvanglocatie jaarlijks geïnspecteerd op veiligheid en hygiëne. Omdat wij bijscholing voor gastouders erg belangrijk vinden, organiseren wij in het hele land themabijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen gastouders trainingen volgen die aansluiten bij hun werk als gastouder. Wij hebben regelmatig contact met de gastouder en ondersteunen haar in alles waar zij in haar werk tegenaan loopt. Zij kan voor extra ondersteuning altijd gebruik maken van onze pedagogische helpdesk waar zij te woord wordt gestaan door ervaren pedagogische medewerkers. Daarnaast bieden wij de gastouders een groot aantal e-learning modules aan zodat zij zich kan blijven ontwikkelen.

Kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

De toeslag is inkomensafhankelijk, maar is ook voor de hogere inkomens ruim, zeker als het om meer dan één kind gaat. Hier vind je de inkomenstabel van de Belastingdienst, met de bijbehorende kinderopvangtoeslagpercentages. Hier kun je een persoonlijke berekening maken.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Het aanvragen van de toeslag wijst zich vanzelf. Je kunt de toeslag aanvragen via de website van de belastingdienst
Het is handig om jouw DigiD en de sofinummers van jezelf en jouw huisgenoten bij de hand te houden. Het uurtarief is het uurtarief van de gastouder + de bureaukosten. Wanneer je twijfelt of ergens niet uit komt, kun je altijd contact met mij opnemen.

Wij zoeken een gastouder die bij ons thuiskomt, kan dat?

Ja, dat kan. Sommige gastouders zijn bereid aan huis op te vangen. Wij noemen dat een nanny. Wanneer je een nanny wil laten registreren die bij je aan huis komt, kan dat voor maximaal 3 dagen per week volgens de Regeling Dienstverlening aan Huis. 

Hoe werkt het met de urenregistratie?

Aan het eind van de maand worden de opvanguren over de voorafgaande maand opgegeven door de ouder of de gastouder in het digitale portaal. Dit werkt heel eenvoudig. Je ontvangt dan van ons een overzicht van de te betalen opvangvergoeding én de bureaukosten. Je maakt het totaalbedrag over aan Gastouderland. Gastouderland betaalt vervolgens de opvangvergoeding, binnen twee werkdagen, aan jouw gastouder uit. Op basis van de door jou opgegeven uren ontvang je uiterlijk in februari van ons de jaaropgave over het voorgaande jaar. Wij adviseren je regelmatig te controleren of de uren waar je toeslag voor krijgt, nog wel overeen komen met de uren die je afneemt bij de gastouder. Heb je te weinig toeslag aangevraagd dan kun je dat met terugwerkende kracht doen totdat je een definitieve beschikking hebt ontvangen. Daarna vervalt je recht op die toeslag.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

Ik ben je contactpersoon als het gaat om alles rondom de opvang: of alles naar wens verloopt voor alle partijen, voor het maken van afspraken, vragen over de toeslag, de overeenkomst en dergelijke. Als ik niet bereikbaar ben dan kun je altijd contact opnemen met het hoofdkantoor.

Ik zoek een gastouder bij mij in de buurt, wat kan ik nu doen?

Je kunt op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur telefonisch contact met mij opnemen. Het nummer zie je hieronder staan. Je kunt ook contact opnemen via de site. Op www.gastouderzoeken.nl kun je alvast kijken of je een geschikte gastouder vindt bij je in de buurt.Ik kan je dan in contact brengen met deze gastouder. Ik kijk uit naar je bericht!